Johanna Skobe

 

Välkommen till min hemsida.

Jag heter Johanna Skobe och arbetar både som skådespelare/kreatör och gestaltterapeut/konsult.

Jag är bra på att få människor att tro på sig själva och sin egen förmåga. Jag är genuint nyfiken på hur andra personer tänker och gör och i undersökandet av detta lär både den andra och jag mig mer om människan och omvärlden.

Jag arbetar utifrån det förhållningssätt som ligger som grund i gestaltteorin och som är mer eller mindre samma som medveten närvaro och mindfulness. Kärt barn har många namn. Det betyder för mig att jag som terapeut/handledare/möteshållare oavsett vad vi sedan arbetar med hela tiden också har fokus på kontakten och relationen i nuet och medvetandegör den i mötet. HUR gör vi verkligheten? Detta skapar en tillit som bildar en god jordmån för lärande och växande.

Jag skrev min slutuppsats på gestaltutbildningen om Skam och ledarskap och har utvecklat empati som en ledarskapsteknik, såväl för våra privata som professionella liv. Att aktivt arbeta med att utveckla ett empatiskt förhållningssätt både gentemot sig själv och omgivningen, minskar både konflikter och de hinder som vi sätter upp för oss själva, vilket gör att vi kan ta oss an utmaningar mer konstruktivt.

Jag har stort intresse och kunskap kring intersektionell maktanalys och har jobbat med feministiska frågor och normkreativitet i allt jag gjort sen 2007.

Bakgrund

Jag tog examen på Teaterhögskolan i Stockholm 2002 och har sedan dess arbetat både på institutioner som Dramaten, Riksteatern och SVT och inom det fria scenkonstlivet i en scenkonstplattform som jag och ett par kollegor driver kollektivt som heter Bastardproduktion med stöd från Konstnärsnämnden och Kulturrådet. Jag har också varit med och grundat och verksamhetslett den nationella feministiska scenkonstföreningen Wisp idag med över 1000 medlemmar. 2010 tog jag examen från GIS, en 4-årig utbildning till gestaltkonsult/terapeut och har sedan dess drivit eget företag med egna klienter, grupphandledning och processledare för uppdrag inom en rad olika organisationer.

Du är alltid välkommen att kontakta mig för eventuella frågor som dyker upp.

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>